XUESE QING CHEN

China 1992
Regie: Li Shaohong
,

1997, Archive

Tags: ,